Vystúpenie detičiek zo Súkromnej materskej školy Mamajáčik - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Vystúpenie detičiek zo Súkromnej materskej školy Mamajáčik

Piatkové októbrové dopoludnie nám spríjemnili talentované detičky s pani učiteľkami zo Súkromnej materskej školy Mamajáčik. Spievali nádherné piesne sprevádzané hrou na gitare, predniesli básne s tematikou jesene a krásnu básničku ako prejav úcty a vďaky pre všetky babky a dedkov. Deťmi s láskou vyrobený šarkan potešil všetkých klientov. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky