Vystúpenie detí z MŠ Jurkovičova - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2022
Vystúpenie detí z MŠ Jurkovičova

Dňa 16. novembra 2022 nás navštívili deti a pani učiteľky z Materskej školy na Jurkovičovej ulici. Ich tanec a spev vyvolal úsmev na tvárach prítomných. Príjemnú atmosféru umocnili aj nakreslené priania, ktoré deti odovzdali seniorom. Pani učiteľky a deti, ďakujeme Vám.

Mgr. Tomáš Fecenko
sociálny pracovník
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky