Vystúpenie deti z MŠ - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
Vystúpenie deti z MŠ

Aj keď Mesiac úcty k starším už uplynul, úctu a lásku si máme prejavovať vždy. Nech sú nám príkladom deti z Materskej školy na Mukačevskej ulici, ktorí nás prišli potešiť dňa 8.11.2017.
Svojim štebotavým spevom, tancom a krásnymi básňami vyčarili úsmevy na tvárach nás všetkých. Na konci svojho vystúpenia nám darovali vlastnoručne nakreslené nádherné obrázky. Odchádzali s prísľubom, že prídu opäť. Srdečne ďakujeme.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky