Vystúpenie MŠ Mukačevská - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Vystúpenie MŠ Mukačevská

Dňa 16.10.2019 nám úsmev na tvárach vyčarili deti z  MŠ Mukačevská. Malí účinkujúci potešili seniorov svojim spevom i tancom a prejavili tak úctu staršej generácii. Za pekné vystúpenie sme im venovali drobné keramické predmety z dielne našich seniorov. Lebo dávať radosť, znamená vlastne radosť prijímať...

Mgr. Martina Jackaninová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky