Vystúpenie MŠ Mukačevská - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Vystúpenie MŠ Mukačevská

Veselé úsmevy, kroje, detská úprimnosť a pekný spev či recitácia. Tak nejako sa dá opísať vystúpenie detí z MŠ Mukačevská, dňa 09.10.2018. Hoci sú ešte malí, vždy nás vedia niečím prekvapiť.

Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky