Vystúpenie pani Márie Mačoškovej - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2022
Vystúpenie pani Márie Mačuškovej

Dňa 19.01.2023 sa v  zariadení konalo vystúpenie najvýznamnejšej osobnosti kultúrneho života Rusínov v našom kraji a na Slovensku pani Márie Mačoškovej. V roku 2022 jej bola udelená medaila prezidenta SR za významné zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry. Láska k spevu u nej začala klíčiť v rannom detstve a spieva už šesťdesiatšesť rokov. Počas celého vystúpenia ju na akordeóne sprevádzal Igor Kréta a spoločne rozospievali všetkých prítomných. Vystúpili aj klienti zariadenia zo speváckej skupiny Veselka. Pani Mária Mačošková je dlhoročnou priateľkou klientky zariadenia pani Anny Smoterovej. Prítomným porozprávali o svojom spoločnom pôsobení v Poddukelskom umeleckom ľudovom súbore a ich priateľstve. Hlas pani Márie Mačoškovej je nezameniteľný a jej piesne sa prenášajú z generácie na generáciu a vystúpenie bolo dôkazom toho, že publikum ju miluje.

Mgr. Juliána Kopčíková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky