Vystúpenie prijímateľov zo zariadenia Ako doma n.o. - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
Vystúpenie prijímateľov zo zariadenia Ako doma n.o.

Dňa 17.10.2017 sme privítali klientov zo zariadenia AKO DOMA n. o. v sprievode zamestnancov a pána riaditeľa Ing. Štefana Pastrnáka. Účinkujúci prostredníctvom hovoreného slova a piesni s gitarovým doprovodom  navodili príjemnú atmosféru. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.

Mgr. Kopčíková Juliána
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky