Vystúpenie Strednej odbornej školy pedagogickej v Prešove - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Vystúpenie Strednej odbornej školy pedagogickej v Prešove

Dňa 18. októbra 2019 nás navštívili študenti zo Strednej odbornej školy pedagogickej v Prešove. Pod vedením učiteľa hrajúceho na harmonike a dvoch huslistiek nám študenti zaspievali a zatancovali. Známe ľudové piesne potešili našich seniorov.

Mgr. Jakub Rišian
sociálný pracovník
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky