Vystúpenie študentov Súkromného školského internátu - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
Vystúpenie študentov súkromného školského internátu

Dňa 18.10.2017 skupina mladých ľudí zo Súkromného školského internátu na Sabinovskej ulici pripravila pre našich seniorov veľmi pestré pásmo piesní, tancov, hovoreného slova. Na ich vystúpení sme mohli vidieť, že mladí nezanevreli na folklór, ale práve naopak, venujú sa mu vo voľných chvíľach, zachovávajú a prehlbujú lásku k tradíciám. Ďakujeme im za ich radosť, entuziazmus, za prezentáciu svojich talentov a za milé darčeky, ktorými nás príjemne prekvapili.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky