Vystúpenie študentov SZŠ - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2022
Vystúpenie študentov SZŠ

Dňa 18. októbra 2022 nás navštívili študenti zo Strednej zdravotníckej školy v Prešove pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším.“ Študenti si pre nás pripravili hovorené slovo a krásne ľudové piesne, ktoré nás všetkých rozospievali. Ďakujeme študentom za spríjemnenie dňa a za milé prekvapenie v podobe sladkostí pre našich seniorov.

Mgr. Tomáš Fecenko
sociálny pracovník
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky