Vystúpenie študentov zo Strednej zdravotníckej školy - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Vystúpenie študentov zo Strednej zdravitníckej školy

Študenti Strednej zdravotníckej školy v Prešove si pre nás dňa 22.10.2019 pripravili pestré vystúpenie v podobe tanca, ľudového a moderného spevu. Zazneli známe, no i menej známe piesne. Ďakujeme študentom za prezentáciu svojich talentov a za milé prekvapenie v podobe ovocia pre našich seniorov.

Mgr. Martina Jackaninová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky