Vystúpenie súboru Koňarečka - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Vystúpenie hudobno - speváckej skupiny Koňarečka

Dňa 9. decembra prišli našich seniorov potešiť hudobníci a speváci zo súboru Koňarečka, ktorí si pre nás pripravili vianočné piesne, básne a mnohé vianočné priania dobrého zdravia a Božieho požehnania. Ďakujeme súboru Koňarečka za kultúrne obohatenie našich seniorov a príjemne strávené spoločné chvíle.

Mgr. Jakub Rišian
sociálný pracovník
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky