Vystúpenie žiakov z MŠ Jurkovičova - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Vystúpenie žiakov z MŠ Jurkovičova

Novembrové pochmúrne dopoludnie nám prišli spríjemniť deti z MŠ Jurkovičova. Talentované detičky pod vedením paní učiteliek predviedli bohatý program, plný piesní, básničiek a tancov. Veľmi milým prekvapením boli darčeky, ktoré si detičky pripravili pre našich seniorov.
Srdečne ďakujeme.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky