ZpS versus DS miniturnaj - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
ZpS versus DS miniturnaj

Aj keď je leto v plnom prúde, počasie je nevyspytateľné a veľmi premenlivé. V ten deň však bolo nádherne. Využili sme to na športovanie v našej záhrade. Prijímatelia zariadenia pre seniorov  a prijímatelia  v dennom stacionári  si zmerali sily v mini turnaji, v hre petang a minigolf. V tomto prípade body neboli až tak dôležité. Podstatné je, že sme spolu príjemne trávili júlové predpoludnie a sľúbili sme si, že to musíme čoskoro zopakovať.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky