Zriadenie soľnej jaskyne - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
Zriadenie soľnej jaskyne

Symbolické prestrihnutie pásky a novozriadená soľná jaskyňa je v zariadení od 03.11.2017 k dispozícií pre prijímateľov sociálnej služby. Záujemcom ponúka špecifickú mikroklímu, ktorú dopĺňa farebná svetelná terapia, relaxačná hudba a šumenie padajúcej vody z vodopádu. Atmosféru skutočnej jaskyne navodzujú hrudy kamenej soli a kvapľový strop. Jód, vápnik, horčík, sodík a ďalšie stopové prvky pozitívne ovplyvňujú liečbu širokého spektra chorôb, zlepšujú dýchanie, výrazne podporujú imunitný systém a podľa odborníkov zlepšujú aj spánok. Predpokladáme, že liečebnú procedúru v pohodlí polohovateľných ležadiel si budú chcieť vyskúšať aj zamestnanci a príbuzní našich klientov.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky