ZŠ Československej armády - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Základná škola Československej armády

Aspoň raz ročne k nám prichádzajú žiaci zo Základnej školy Československej armády. Aj tento krát vystúpili s nádherným a pestrým programom. Nechýbali piesne, tance, scénky, básne, vtipy. Aj vďaka pani učiteľke Mgr. Ivanovej sme mohli obdivovať talenty detí z rôznych ročníkov. Ďakujeme.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky