ZŠ Ľubotice - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
ZŠ Ľubotice

Žiaci spolu so svojimi pani učiteľkami zo Základnej školy z Ľubotíc nás opäť navštívili s novým programom, ktorý si poctivo nacvičili. Prichádzajú k nám každý rok a vždy prídu s krásnym, pestrým programom. Ani tentokrát nechýbal spev, tanec, harmonika a ľudové scénky. Ďakujeme.

Mgr. Mária Stredňáková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky