Aktuality

Slávnosť sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Dňa 16.06.2023 na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa konala svätá omša spojená s krátkou adoráciou v záhrade zariadenia. Slová z Evanjelia podľa Matúša boli adresované pre všetkých klientov a zamestnancov zariadenia: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ Duchovný otec Mgr. Anton Seman sa nám prihovoril slovami o Božej láske, v ktorú sme uverili a môžeme o nej svedčiť a napĺňať svojim životom. Ďakujeme.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka

Ísť späť

© 2023 Všetky práva vyhradené pre Zariadenie pre seniorov Náruč
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.