Kontakt - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

KONTAKTUJTE NÁS


Zariadenie pre seniorov Náruč
Veselá č. 1, Prešov

Spojovateľka
+421 51 77 15 512

Riaditeľ zariadenia pre seniorov Náruč
PhDr. Jozef Dobrovič
+421 51 77 14 483
riaditel@zpsnaruc.sk

Ekononický úsek
+421 51 74 81 437
ekonom.usek@zpsnaruc.sk

Sociálny úsek
socialny.usek@zpsnaruc.skNávrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky