Podporujú nás - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Informácie
Podporujú nás

Castilion, spol. s.r.o.
CALIA plus, spol. s.r.o.
p. František Šimko
Hartmann - RICO, spol. s.r.o.
Ing. Alexander Oríšek
Ing. Stanislav Kuchta
Ing. Ján Michrina
Inmedia, spol. s.r.o.
p. Jana Puškárová
p. Anna Magurová
p Martin Pavlík
Nutricia, spol. s.r.o.
Obec Kapušany
Opal Plus, spol. s.r.o.
p. Melisková - Poláková
p. Peter Závadský
Repros –združenie, Magdaléna Kokoruďová
Lekáreň Salvator, spol. s.r.o.
SCA Hygiene Products Slovakia, spol. s.r.o.

ĎAKUJEME
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky