O nás

Zariadenie pre seniorov Náruč

Kvalitné sociálne služby pre seniorov v súlade so základnými ľudskými právami, ľudskou dôstojnosťou a podporou zmysluplného života.

ZPS Náruč - Kvalitné služby od 1986

Kvalitné služby od 1986

Od 25. apríla 1986 sa pre život seniorov otvorili nové možnosti.

ZPS Náruč - 24 hodinová starostlivosť

24 hodinová starostlivosť

V našom zariadení pracuje 83 zamestnancov.

ZPS Náruč - Ubytovacia kapacita

Ubytovacia kapacita

Zariadenie ponúka miesto na kvalitný život až pre 150 klientov.

ZPS Náruč - Cena poskytovaných služieb

Cena poskytovaných služieb

Cena za služby sa pohybuje medzi 414,16 € až 630 € za mesiac.
ZPS Náruč - Zariadenie pre seniorov Náruč

Profesionálne sociálne služby pre najstarších

Zariadenie pre seniorov Náruč

Zariadenie pre seniorov Náruč poskytuje sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Forma poskytovania služby:

  • ambulantná v Dennom stacionári - §40, kapacita 15 klientov,
  • pobytová, celoročná v Zariadení pre seniorov - §35, kapacita 150 klientov,
  • stravovanie, jedáleň §58.

Nadštandardné služby a pestrý program

Seniori sú ubytovaní v štvorpodlažnom A pavilóne a trojpodlažných B1 a B2 pavilónoch v 75 bunkách s celkovou ubytovacou kapacitou 150 prijímateľov sociálnej služby. Jednoposteľové a dvojposteľové izby sú zárukou nadštandardného ubytovania.
 
Sociálnu službu pre ubytovaných zabezpečuje kolektív 83 zamestnancov, ktorí tímovou prácou vytvárajú podmienky pre napĺňanie predstavy o zmysluplnom využívaní voľného času v krúžkoch spevu, pečenia, internetu a literarno-dramatického.
 
Veľkej pozornosti sa tešia kultúrne akcie z príležitosti Fašiangov, Dňa matiek, Veľkej noci, Mesiaca úcty k starším, Mikuláša a Silvestra. Počas týchto akcií prítomných zabávajú deti z materských škôl, ale aj profesionálni umelci a hudobné i divadelné telesá. Duchovnej obnove sa venujú predstavitelia Rímskokatolíckej, Gréckokatolíckej a Evanielickej cirkvi, ktorí slúžia sväté omše v miestnej kaplnke.
 

Zariadenie pre seniorov Náruč

ZPS Náruč - Mesto Prešov

Zriadovateľ

Mesto Prešov

ZPS Náruč - Dátum zriadenia

Dátum zriadenia

25. apríla 1986

ZPS Náruč - Ubytovacia kapacita pre 150 klientov

Ubytovacia kapacita

150 klientov

ZPS Náruč - má 83 zamestnancov

Počet zamestnancov

83 zamestnancov

ZPS Náruč - Ponuka ubytovania

Ponuka ubytovania

V ponuke máme jednoizbový byt, jednoposteľovú izbu, dvojposteľovú izbu

ZPS Náruč - Ponuka služieb

Ponuka služieb

Celoročný pobyt v rámci ZpS, ambulantná starostlivosť, stravovanie seniorov

ZPS Náruč - Úhrada za služby

Úhrada za služby

 414,16 €/mes. - 630 €/mes.*
*(podľa užívanej plochy a poskytovaných služieb)
ZPS Náruč - Kultúrne akcie

Kultúrne akcie

Veľkej pozornosti sa tešia kultúrne akcie na počesť rôznych príležitostí a množstvo krúžkov.

Mám dve ruky: jednu aby som stisol dlaň tých s ktorými kráčam, a druhú, aby som dvíhal tých, ktorí padajú.
- Guayu

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Zariadenie pre seniorov Náruč
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.