Sociálna rehabilitácia

ZARIADENIE PRE SENIOROV - NÁRUČ

Sociálna rehabilitácia

V rámci podpory samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľov sociálnej služby vykonávame odborné činnosti zamerané na udržiavanie, rozvoj a nácvik zručnosti a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe.
 
V opodstatnených prípadoch sa venujeme nácviku používania pomôcky, nácviku priestorovej orientácie a samostatného pohybu.
ZPS Náruč - Sociálna rehabilitácia
© 2024 Všetky práva vyhradené pre Zariadenie pre seniorov Náruč
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.