Záujmová a kultúrna činnosť

ZARIADENIE PRE SENIOROV - NÁRUČ

Záujmová a kultúrna činnosť

Záujmová činnosť pomáha prijímateľom udržiavať duševnú sviežosť a dobrú fyzickú kondíciu až do vysokého veku. Na základe záľub a svojich schopnosti si z ponuky zariadenia pre seniorov ubytovaní môžu vybrať:

 • krúžkovú činnosť (spev, pečenie, varenie, čitateľský a literárno-dramatický krúžok, internet)
 • sociálnu rehabilitáciu - vyšívanie, pletenie, háčkovanie, maľovanie, výroba ozdobných a darčekových predmetov z hliny
 • pracovné aktivity v záhrade
 • vypožičiavanie kníh z knižnice s 1138 výtlačkami
 • spoločenské hry (karty, šachy a ďalšie)
 • športové aktivity (šípky, petang gule, stolný tenis, minigolf, kolky a pod.)
 • premietanie filmov a prezentácia fotografií zo života v zariadení sociálnych služieb
ZPS Náruč - Záujmová a kultúrna činnosť
ZPS Náruč - Kultúrne akcie
V záujme zmysluplného naplnenia predstav o kultúrnom vyžití sa prijímatelia spolupodieľajú na príprave plánov práce v tejto oblasti. V programoch vystupujú deti z materských škôl, ale aj profesionálni umelci a hudobné i divadelné telesá.
 
Veľkej pozornosti sa tešia kultúrne akcie z príležitosti Fašiangov, Dňa matiek, Veľkej noci, Mesiaca úcty k starším, Mikuláša, Silvestra a pod.

Nezabudnuteľné čaro medzi ubytovanými vytvárajú:

 • tanečné zábavy
 • slávnostné posedenia s jubilantmi
 • posedenia pri čaji
 • posedenia v altánku spojené s opekaním špekačiek
 • jednodňové poznávacie zájazdy autobusom
 • divadelné predstavenia
 • duchovný život:
 • sväté omše rímskokatolícké (4 x týždenne), gréckokatolícké (1 x týždenne) a evanielické (1 x mesačne)
 • modlitba svätého ruženca
 • sviatosť zmierenia.
© 2024 Všetky práva vyhradené pre Zariadenie pre seniorov Náruč
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.