OZ Veselka

Občianske združenie Veselka

Dňa 6. augusta 2014 bolo zaregistrované nezávislé, apolitické občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov Zariadenia pre seniorov Náruč v Prešove, ako i iné fyzické a právnické osoby, ktoré o členstvo v tomto združení prejavia záujem. Sídlom združenia je: Veselá ul. č. 1, 080 01 Prešov.

Cieľ činnosti občianskeho združenia je zameraný na:

  • a) podporu a rozvoj aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti vzdelávania, športu, kultúry, cestovania a duchovného vyžitia,
  • b) podporu procesu ďalšieho a celoživotného vzdelávania,
  • c) organizáciu a obsahové naplnenie školení, seminárov, kurzov, workshopov, výmenných stáži so zameraním na rozvoj sociálnych služieb,
  • d) organizovanie relaxačno – rehabilitačných pobytov,
  • e) prípravu a realizáciu aktivít so zameraním na rozvoj cezhraničnej spolupráce,
  • f) nadväzovanie priamych kontaktov s domácimi a zahraničnými inštitúciami a subjektmi, s ktorými OZ spolupracuje na napĺňaní cieľov združenia,
  • g) publikačnú, vzdelávaciu a konzultačnú činnosť,
  • h) realizáciu aktivít na podporu a ochranu zdravia a zdravého životného štýlu,
  • i) plnenie vzdelávacích a poradenských úloh v rámci informačných systémov.
ZPS Náruč - Občianske združenie Veselka
Na stiahnutie
© 2024 Všetky práva vyhradené pre Zariadenie pre seniorov Náruč
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.