Ošetrovateľská starostlivosť

ZARIADENIE PRE SENIOROV - NÁRUČ

Ošetrovateľská starostlivosť

Odborne kvalifikovaný personál poskytuje prijímateľom sociálnej služby, v súlade s §35 zákona č. 448/2008 Z.z aj ošetrovateľskú starostlivosť:

  • poskytovanie prvej pomoci a privolanie RZP,
  • odber biologického materiálu,
  • príprava, podávanie liekov a dozor nad ich užívaním podľa ordinácie lekára,
  • meranie fyziologických funkcií (TK, P, D, TT),
  • u diabetikov vyšetrenie glykémií glukomerom, aplikácia inzulínu,
  • sprevádzanie PSS na vyšetrenie k odborným lekárom,
  • prevencia a liečenie dekubitov,
  • ošetrovanie rán po operáciách a úrazoch,
  • podávanie zábalov, aplikácia roztokov mastí,
  • iné výkony podľa odporúčania odborného lekára.
ZPS Náruč - Ošetrovateľská starostlivosť
© 2024 Všetky práva vyhradené pre Zariadenie pre seniorov Náruč
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.