Služby

Pozrite si výber našich služieb

ZPS Náruč - Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby

Rozsah pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je závislá od schopnosti prijímateľa sociálnej služby samostatne vykonávať dvanásť ďalej uvedených činnosti.

ZOBRAZIŤ VIAC
ZPS Náruč - Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo je činnosť v rámci ktorej zamestnanec poskytuje prijímateľovi pomoc pri posúdení povahy problému. Prioritou je orientácia na adaptačný proces.

ZOBRAZIŤ VIAC
ZPS Náruč - Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia

V rámci podpory samostatnosti  a sebestačnosti prijímateľov sociálnej služby vykonávame činnosti zamerané na udržiavanie, rozvoj a nácvik zručnosti.

ZOBRAZIŤ VIAC
ZPS Náruč - Ošetrovateľská starostlivosť

Ošetrovateľská starostlivosť

Odborne kvalifikovaný personál poskytuje prijímateľom sociálnej služby, v súlade s §35 zákona č. 448/2008 Z.z aj ošetrovateľskú starostlivosť.

ZOBRAZIŤ VIAC
ZPS Náruč - Ubytovanie

Ubytovanie

Prijímatelia sú ubytovaní v jedno a dvojposteľových izbách, ktoré sú súčasťou bunky. Ďalšie príslušenstvo k bunke sú vnímané spoločné priestory: kuchynka, chodba,...

ZOBRAZIŤ VIAC
ZPS Náruč - Stravovanie

Stravovanie

Občanom umiestneným do zariadenia sociálnych služieb je poskytovaná celodenná strava v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav.

ZOBRAZIŤ VIAC
ZPS Náruč - Upratovanie, pranie, žehlenie

Upratovanie, pranie, žehlenie

Zariadenie má vlastnú práčovňu, kde v pravidelných týždenných intervaloch, alebo podľa potreby zabezpečuje pranie, žehlenie, a údržbu bielizne a šatstva.

ZOBRAZIŤ VIAC
ZPS Náruč - Záujmová a kultúrna činnosť

Záujmová a kultúrna činnosť

Záujmová činnosť pomáha prijímateľom udržiavať duševnú sviežosť a dobrú fyzickú kondíciu až do vysokého veku. Seniori si na základe svojich záľub môžu vyberať.

ZOBRAZIŤ VIAC
© 2024 Všetky práva vyhradené pre Zariadenie pre seniorov Náruč
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.