Pomoc pri odkázanosti

ZARIADENIE PRE SENIOROV - NÁRUČ

Pomoc pri odkázanosti

Rozsah pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je závislá od schopnosti prijímateľa sociálnej služby samostatne vykonávať dvanásť ďalej uvedených činnosti. Pri posudzovaní odkázanosti fyzickej osoby sa posudkový lekár v súlade s prílohou č. 3A k zákonu č. 448/2008 Z.z. sa zameriava na:
 • stravovanie a pitný režim,
 • vyprázdňovanie močového mechúra,
 • vyprázdňovanie hrubého čreva,
 • osobnú hygienu,
 • celkový kúpeľ,
 • obliekanie, vyzliekanie,
 • zmena polohy, sedenie a státie,
 • pohyb po schodoch,
 • pohyb po rovine,
 • orientácia v prostredí,
 • dodržiavanie liečebného režimu,
 • potreba dohľadu.

Výsledkom tohto posúdenia je zaradenie fyzickej osoby do stupňa odkázanosti podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 448/2008 Z.z., kde je stanovený priemerný rozsah odkázanosti v hodinách na deň a mesiac.

ZPS Náruč - Pomoc pri odkázanosti
© 2024 Všetky práva vyhradené pre Zariadenie pre seniorov Náruč
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.